Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

IASO Thessalias boasts a fully equipped department of neurosurgery able to deal effectively with the entire spectrum of central and peripheral nervous system conditions.
The Department of Neurosurgery is supported by cutting-edge medical technology and delivers diagnostic and conservative or invasive treatment services on a daily basis.

The following conditions can be treated:
• Hydrocephalus
• Craniocerebral injuries
• Spinal injuries
• Cerebral tumors
• Spinal tumors
• Vascular conditions of the brain and spine
• Degenerative spine diseases
• Chronic pain
• Functional disorders (epilepsy, spasticity, dystonia)

Department of Functional Neurosurgery
Neuromodulation techniques are applied aimed at the functional intervention in the conditions of the brain, the spine and the peripheral nerves.
The following conditions can be approached therapeutically:
• Motor disorders
• Epilepsy
• Spasticity
• Neuropsychiatric conditions
• Chronic pain

Chronic Pain Management Clinic
It offers a therapeutic approach to a wide range of conditions complicated by the occurrence of chronic pain.
Such conditions include:
• Chronic sciatica
• Post-operative pain following spinal surgery
• Cancer pain
• Pain due to spinal cord injury
• Pain caused by nerve roots and brachial plexus lesions • Trigeminal nerve neuralgia
• Post herpes neuralgia
• Multiple Sclerosis Patients Pain
• Reflective sympathetic dystrophy and causalgia
• Central thalamic pain syndrome following vascular strokes
• Phantom pain
• Pain due to peripheral neuropathies

The latest minimally-invasive approach to chronic pain includes:
• Use of local anesthetics
• Use of neurolytic agents
• Zygapophyseal joints conditions (face+) of the spine
• Implantation of drug delivery devices
• Spinal cord stimulation and peripheral neurostimulation with implantable devices.
• Stimulation of the motor cortex of the brain
• Radiofrequency thermocoagulation
• Endoscopic adhesiolysis following surgery on the lumbar spine.

TOP