Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

The IASO Thessalias Urology department is a modern and fully equipped department covering a wide range of urology conditions.  Its experienced genitor-urinary surgeons assisted by cutting edge equipment can perform endoscopic surgical operations and conventional operations focusing on minimally invasive surgery.  Its main sectors deal with: • Urine incontinence: This affects both male  and female patients.  In order to treat female incontinence, a suburethral tape is inserted whilst in terms of male incontinence, an artificial sphincter and tapes are placed.
• Neuro-urology – Urodynamics: This specific sector, both in terms of diagnosis and therapeutically, deals with urination disorders due to neurological conditions, e.g., multiple sclerosis, spinal cord injuries, etc. A correct urodynamics evaluation, contributes effectively to the accurate diagnosis and treatment of many of the above conditions.
• Gynecological Urology: Vesicovaginal and ureterovaginal fistulae can be treated as well as prolapse cases such as vesicocele and rectocele.
• Benign prostate Hypeplasia: The cutting-edge equipment used to perform transurethral prostatectomy provides surgeons with the possibility to choose the most appropriate surgical approach for each patient.  The method  selected can be either conventional open surgery or bipolar transurethral resection of the prostate (the PLASMA method).
• Urinary Lithiasis: The department provides the possibility to remove urinary stones without undergoing open surgery with the use of special, intra-urinary applications.  Intracorporeal lithotripsy is used to remove stones from the urinary bladder and the ureter.
• Andrology: Patients with erectile dysfunction and infertility are effectively treated for their conditions.
• Urologic Oncology: Cases of prostate, bladder, testicular and renal cancer undergo surgical treatment using the latest surgical equipment.

TOP