Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

ISO πιστοποίηση

Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρμόζει στις Κλινικές του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και «Φιλοκτήτης»). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε και κατά HACCP που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης, επιθεωρήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε Κλινικής του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ συνεχίζοντας, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθειά του για παροχή συνεχώς καλύτερων υπηρεσιών υγείας, βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Αποτελεί έναν Όμιλο με πρότυπες Κλινικές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με την συνδρομή κορυφαίων ιατρών συνεργατών, επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

 ISO Πιστοποίηση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

TEMOS Πιστοποίηση

Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, πιστοποιήθηκαν πρόσφατα από τον διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους μετά από επιθεώρηση την οποία διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πάντα ένα βήμα μπροστά, μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας στο σύνολο των Κλινικών του, ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κατά ISO 9001:2008, και της εν γένει στόχευσής του στη διασφάλιση ποιότητας τώρα πλέον και με την ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS International επίσης στο σύνολο των Κλινικών του, σηματοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισμού.

 

Πιστοποίηση 'Best Hospitals of the World'

  

Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council ως “Best Hospitals Worldwide 2014”. Η διάκριση αυτή ανανεώθηκε στα τέλη του 2014, οπότε και οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, συστήνονται από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” όπως και το 2015. Το 2016 αναγορεύτηκαν και συστήνονται ως PreferredPartnerHospital. To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των Κλινικών του Οµίλου κατά TEMOS International για τον Ιατρικό Τουρισµό και TUV Hellas (TUV Nord) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους.

 

 

Διαπίστευση Medstem Services από AABB

H Medstem Services A.E. είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΣΩ. Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας φύλαξης βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ». Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» λειτουργεί με διαπίστευση από τον ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks). Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη διαπίστευση πραγματοποιείται επιθεώρηση από τους επιθεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα εργαστήρια της τράπεζας. Το Εργαστήριο Κυτταροµετρίας Ροής, το οποίο ανήκει επίσης στη Medstem Services Α.Ε. δραστηριοποιείται στον έλεγχο των βιολογικών δειγµάτων βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και επιβεβαιώνεται επιτυχώς για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του από τον ∆ιεθνή Οργανισµό UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes for Leucocyte Immunophenotyping).

 

TOP