Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

IASO Thessalias’ Department of Orthopedics is staffed by highly trained scientific and nursing personnel, with significant experience in applying groundbreaking techniques both in conservative and invasive treatments, 24-hours a day.

Surgical operations are performed in dedicated and effectively equipped operating rooms (special orthopedic tables, state-of-the-art C-ARM surgical imaging equipment) for closed surgery, where necessary. 

We apply minimally invasive surgery techniques which result in short hospitalization time and a shorter rehabilitation period.

AT the Clinic we deal with trauma and chronic cases assisted by teams of physicians and concurrent support by all specialties.

Trauma: Intramedullary nailing, dynamic and functional fracture fixation, internal osteosynthesis, hemiarthroplasty.

Arthroscopic surgery: Ligamentoplasty of posterior and anetrior cruciate ligament, meniscus suture, rotator cuff on the shoulder, chondroplasty, osteochondritis dissecans.

Surgical repair of the joints: Hip, knee replacement, replacement phalangophalangeal joints, hallux valgus deformity, claw toe, tendon transfer with functional rehabilitation of the joint spasticity.

Spine: Treatment of fractures, intervertebral disc hernia with microdiscectomy or discoplasty, vertebral constriction or spinal deformities.

TOP