Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

The IASO Thessalias Ear Nose and Throat Department, with its cutting edge equipment and experienced associates, diagnoses and treats  all ENT conditions (conservatively or surgically). More specifically, the Department offers the following:

• Outpatient ENT Clinic
At the IASO Thessalias ENT Clinic we perform clinical examinations of the ears, nose, throat, larynx, salivary glands and neck.
A fully equipped poor hearing and vertigo laboratory is housed in the same area where all relevant examinations are performed.  Audiogram, tympanogram – auditory reflexes testing, otoacoustic emissions, brain stem evoked potentials, warm or cold water enema, electronystagmography.
Moreover, there is the possibility for endoscopic screening of the nose, the nasopharynx and the larynx using both flexible and rigid endoscopes and photographic recording of the findings.

• Department of Pediatric ENT
Apart from clinical examinations, the department performs hearing tests to neonates, babies and young children  via otoacoustic emissions and evoked potentials of the brain stem (screening method). Moreover, it can investigate poor pediatric hearing – delayed talk with auditory evoked potentials of the brain stem with drug-induced sleep.

• ENT Surgery
All kinds of surgical, ear, nose and throat operations, both open surgery and endoscopic, on both adults and children (surgical operations of the ear, sinuses, throat, larynx, salivary glands, neck) are performed in the operating room equipped with state-of-the-art technology .

• Pediatric ENT surgery Department
At IASO Thessalias we perform a broad spectrum of ENT diagnostic tests and surgical operations on children aged up to 14-years old.

TOP