Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

Γαστρεντερολογικό–Ενδοσκοπικό         Ενδοκρινολογικό-Διαβητολογικό       Καρδιολογικό

Νευρολογικό                                              Νεφρολογικό                                         Παθολογικό

Πνευμονολογικό-Βρογχοσκοπικό           Ρευματολογικό

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

Αγγειοχειρουργικό                                     Γενικής Χειρουργικής                          

Γενικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής      Τμήμα Χειρουργικής Χεριού 

& Λαπαροσκοπήσεων                                    - Άνω άκρου, Μικροχειρουργικής

Γναθοχειρουργικό                                      Γυναικολογικό                                      Μαιευτικό

Νευροχειρουργικό                                     Ορθοπαιδικό                                         Ουρολογικό

Οφθαλμολογικό                                         Παιδοχειρουργικό                                Παιδο-ΩΡΛ

Πλαστικής Χειρουργικής                          Σπονδυλικής Στήλης                             Ω.Ρ.Λ. 

•Τμήμα Βαριατρικής και

  Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Κλινική μίας Ημέρας (O.D.C.)                  

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.-Ι.V.F.)      

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) 

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Κέντρο Μαστού                                       Μονάδα Αντιμετώπισης Χρονίου Πόνου

Τμήμα Εμβρυομητρικής                         Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ:

Αγγειοχειρουργικό                                •Αθλητικών κακώσεων             •Αιματολογικό
Γαστρεντερολογικό                               •Γναθοχειρουργικό                   •Γυναικολογικό
•Ενδοκρινολογικό-Διαβητολογικό        •Καρδιολογικό                          •Μαιευτικό
•Νεογνολογικό                                        •Νευρολογικό                           •Νευροχειρουργικό
Νεφρολογικό                                         •Ογκολογικό                              •Ορθοπαιδικό  

•Ουρολογικό                                           •Οφθολμολογικό                       •Παθολογικό

Πνευμονολογικό                                   •Σπονδυλικής Στήλης                 •Χειρουργικό                                         

Χειρουργικό Ω.Ρ.Λ.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

Ακτινοδιαγνωστικό                       Αξονική Τομογραφία                   Βιοψίες κατευθυνόμενες

                                                                                                                        με αξονικό τομογράφο

Γωνιομέτρηση                                Μαγνητική Τομογραφία             Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Μικροβιολογικό-Βιοχημικό

  -Αιματολογικό-Ορμονολογικό     Μοριακή Βιολογία                       Παθολογοανατομικό     

 Πελματογράφημα                        Πυρηνική Ιατρική                            Υπέρηχοι                

 Ψηφιακή Μαστογραφία

 

 

* Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι

    συμβεβλημένο με τον

    Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με τις

    περισσότερες ιδιωτικές

   ασφαλιστικές εταιρείες 

TOP