Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

All in vivo diagnostic tests using radioisotopes are performed in the Nuclear Medicine department.  The department's comfortable and functional premises have been provided with state-of-the-art equipment is staffed by experienced and highly respected medical and paramedical scientific personnel. It has an integrated dual head γ camera (SPECT) with variable angle system and the necessary software to perform ordinary & full body scans, localized 2-dimensional images, cardiac and brain CT scans, etc.The use of the dual head γ camera reduces the time of the test while taking high resolution pictures with concurrent automatic picture and test archiving.  Scintigrams of all body organs are performed at the Radiology Department including: Thyroid gland, parathyroids, kidneys (static & dynamic), bones, lungs, liver-spleen, biliaries, sentinel node, brain, etc. Also performed by the department are heart scintigrams at rest and on exertion, isotope ventriculographies on infants/children and brain scintigrams using the I-123 DATSCAN, the most recent method for the diagnosis of Parkinson's disease.

TOP