Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

It offers a therapeutic approach to a broad spectrum of conditions related to the development of chronic pain. Such conditions include:

 • Chronic sciatica
 • Post-operative pain following spinal surgery
 • Cancer pain
 • Pain due to spinal cord injury
 • Pain caused by nerve roots and brachial plexus lesions
 • Trigeminal nerve neuralgia
 • Post herpes neuralgia
 • Multiple Sclerosis Patients Pain
 • Reflective sympathetic dystrophy and causalgia
 • Central thalamic pain syndrome following vascular strokes
 • Phantom pain
 • Pain due to peripheral neuropathies

The latest minimally-invasive approach to chronic pain includes:

 • Use of local anesthetics
 • Use of neurolytic agents
 • Zygapophyseal joints conditions (face+) of the spine
 • Implantation of drug delivery devices
 • Spinal cord stimulation and peripheral neurostimulation with implantable devices.
 • Stimulation of the motor cortex of the brain
 • Radiofrequency thermocoagulation
 • • Endoscopic adhesiolysis following surgery on the lumbar spine
TOP