Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Измерение плотности костной ткани – это неинвазивная технология, которая используется для измерения массы костей. Рекомендуется женщинам возрастом выше 40 лет и после начала менопаузы. Данное измерение, также, рекомендуется людям с наличием или без наличия  несовершенного остогенеза (osteogenesis imperfecta, OI) с целью оценки вероятности переломов, а также с целью оценки эффективности проведенного терапевтического лечения.

 

В клинике IASO Thessalias измерение костной массы осуществляется при помощи  специально изготовленного, для подобных измерений, оборудования, которое применяет метод двойного измерения поглощения рентгеновского излучения (DEXA). Данный метод является самым быстрым и с минимальной дозой облучения. Результаты обследования доступны незамедлительно, а также существует возможность сравнения старых анализов с новыми с целью  выдачи заключения относительно прогресса применяемого терапевтического лечения.

 

TOP