Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

В отделе осуществляются все виды таких диагностических и инвазивных процедур как  прокол, биопсия, дренаж скоплений. Функционирует 128-срезовый многослойный компьютерный томограф. При помощи данного оборудования проводятся следущие обследования:

  • Компьютерная коронарография: является революционным методом в первичной профилактике. При помощи безболезненного и неинвазивного метода можно оценить состояние коронарных сосудов сердца. Процедура оказалась равной по эффективности классической коронарографии методом катетеризации в диагностике гемодинамического стеноза, требующего лечения.  
  • Calcium scoring (измерение количества кальция, который собирается на стенках коронарных сосудов сердца. Данная единица определяет вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний).
  • Компьютерная пиелография. В значительной степени заменила классическую пиелографию, т.к. предоставляет большее количество информации и ответов на все диагностические вопросы, которые касаются мочевой системы.
  • Компьютерная ангиография. Безболезненно и неинвазивно, в течение нескольких секунд, проводится в каждом сосуде тела и считается равной по результативности инвазивной ангиографии методом катетеризации с целью определения критических стенозов.

 

В отделении установлена система Image Checker CAD R2, которая содействует локализации легочных узелков. Доказано, что применение данной системы увеличивает вероятность ранней диагностики рака легких и, следовательно, процента выживаемости пациентов.
Также система рекомендуется для наблюдения за состоянием онкологических больных, т.к. позволяет наиболее точно измерять число и размеры легочных узелков, значительно содействуя, тем самым, оценке прогресса применяемой терапии.

TOP