Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

В рентгеновском отделении проводятся все обычные рентгенологические обследования (позвоночника, черепа, грудной клетки, брюшной полости, верхних и нижних конечностей) детей и взрослых, а также широкий спектр специфических исследований (пиелография, цистография, сальпингография и т.д.).
В рентгеновском отделении клиники IASO Thessalias существует передвижной рентгеновский аппарат для проведения рентгенодиагностических исследований пациентов с тяжелыми формами заболеваний, пациентов блока интенсивной терапии и блока интенсивной терапии новорожденных, а также всех тех, кто не в состоянии попасть в отделение.  
Также, в помещении операционных залов,  постоянно функционирует передвижной  рентгеновский аппарат модели C-ARM для нужд хирургов во время проведения ортопедических, нейрохирургических, ангиохирургических и др. операций.  

 

Отдел ультразвуковых исследований
Оборудование отдела состоит из ультразвуковых систем, которые позволяют осуществление всех типов ультразвуковых исследований и триплексного сканирования. Также проводится аспирационная биопсия щитовидной железы (FNA).

 

TOP