Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Персонал отделения состоит из известных ученых, а сам блок оснащен передовым оборудованием для проведения классического гемодиализа, гемодиафильтрации и он-лайн гемодиафильтрации последнего поколения в целях внедрения инновационных методов лечения. Посменно работают врач-нефролог, а также квалифицированный персонал с многолетним опытом проведения процедуры гемодиализа. В случае наступления приступа, во время процедуры гемодиализа, предоставляется возможность немедленной госпитализации в стационаре клиники. Специально подготовленная бригада врачей обслуживает экстренные случаи в круглосуточном режиме.  

  • предоставляется кардиологическое наблюдение
  • ангиохирургическое вмешательство для создания и коррекции сосудистого доступа.
  • возможность осуществления всех необходимых визуальных исследований и ежемесячного запланированного клинико-лабораторного контроля.  
  • изолированное помещение для гемодиализа пациентов –носителей гепатита Б.
  • современная инфраструктура здания с отдельным входом и собственной автостоянкой для пациентов блока искусственной почки.
  • комфортабельные и приятные условия пребывания во время прохождения процедуры гемодиализа: индивидуальный телевизор, свободный доступ в интернет, напитки и легкие закуски.  

Также, в блоке искусственной почки IASO Thessalias предоставляется возможность подготовки пациентов, нуждающихся в операции по пересадке (предтрансплантационная подготовка донора - реципиента) с последующим внесением потенциального реципиента в лист ожидания посмертного донорства в трансплантационном центре во вашему выбору.  Проведение чрескожной биопсии почки под ультразвуковым контролем. Кабинет гломерулярных и специфических иммунологических заболеваний (напр. систематическая красная волчанка, ангиит). Отделение искусственной почки, также, предоставляет возможность проведения процедуры плазмафереза, липидофереза и  MARS – искусственная печень при неврологических, офтальмологических, наследственных, иммунных и других редких заболеваниях.  

Создание фистулы, установка трансплантанта  постоянного подключичного или яремного катетера для гемодиализа. 

TOP