Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Терапевтически рассматривается широкий спектр заболеваний, связанных с синдромом хронической боли.
 

Заболевания :

 • хроническая боль в пояснице
 • послеоперационная боль после проведения операций на позвоночнике

 

 • раковая боль

 

 • боль после травм спинного мозга
 • боль после травм нервных корешков
 • невралгия тройничного нерва
 • постгерпетическая невралгия
 • боль у пациентов с рассеяным склерозом
 • рефлекторная симпатическая дистрофия и каузалгия
 • центральная боль таламуса после перенесенных  инсультов

 

 • фантомная боль
 • боль при периферической невропатии

Современное малоинвазивное лечение синдрома хронической боли включает:

 • использование местной анестезии
 • использование невролитических производных
 • заболевания фасеточных суставов позвоночника
 • имплантация устройств для многократных инфузий лекарственных препаратов
 • стимуляция спинного мозга и периферическая нейростимуляция с использованием  имплантированных устройств.
 • стимуляция моторной коры головного мозга
 • термокоагуляция с применением радиочастот
 • эндоскопическое разделение спаек после операций в поясничном отделе  позвоночника

 

TOP