Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Клиника располагает отделением интенсивной терапии взрослых, на 6 койко-мест, и отделением интенсивной терапии детей, на 2 койко-места, которые оказывают медицинские услуги в объединенном, удобном и  функциональном помещении, а также изолированным боксом на одно койко-место, в которых ведется уход и постоянное, непрерывное наблюдение за состоянием пациентов, жизненно важные функции которых находятся в критическом состоянии.   Речь идет о поливалентном отделении интенсивной терапии, оснащенном современной аппаратурой (прикроватные мониторы и центральная система постоянного наблюдения и учета  жизненно важных функций организма, оксиметры, измерители температуры и давления пациентов, респираторы, дозирующие насосы для внутривенных вливаний, насосы для введения энтерального питания, анализаторы кислотно-основного баланса крови и системы измерения и учета сердечного выброса), который состоит из прекрасно подготовленного и квалифицированного врачебного и среднего медицинского персонала. Также, в помещении находится аппарат PRISMA (для непрерывной венозной гемодиафильтрации) с целью оперативного лечения пациентов стационара, страдающих острой или хронической почечной недостаточностью. 
 

Ультрасовременное оборудование и комплексная возможность наблюдения и механической поддержки пациента сочетаются с эргономичностью пространства, которому уделяется особое внимание, и с соблюдением абсолютной гигиены и санитарии. Особое значение уделено созданию в помещениях отделения дружественной обстановки, естественному освещению и оформлению интерьера.  Доказано, что эмоциональный фактор положительно воздействует  на состояние пациента и способствует его скорейшему выздоровлению.    Отделение находится в режиме круглосуточной готовности для оказания помощи при всех экстренных случаях. 

TOP