Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

 
Отделение интенсивной терапии новорожденных клиники  IASO Thessalias, следуя практике, применяемой Group IASO , является одним из самых современных блоков интенсивной терапии в Греции, общей вместимостью 15 койко-мест. Блок оснащен новейшим оборудованием последнего поколения и имеет возможность ведения постоянного наблюдения за новорожденными. В блоке существуют три уровня госпитализации (Ι, ΙΙ и ΙΙΙ) – обычная,  переходный период и интенсивная терапия с наличием изоляционного бокса отрицательного давления, помещением для приготовления полного парентерального питания с помощью Laminar air Flow, молочная кухня для приготовления специального молока, помещением для проведения грудного кормления, а также специально оборудованным помещением для комплексной программы многолетнего наблюдения (follow up) пациентов отделения новорожденных.
Блок полностью оснащен инновационным оборудованием последнего поколения с возможностью наблюдения, поддержки и лечения даже самых тяжелых случаев заболеваний,  как доношенных, так и недоношенных новорожденных с экстремально низким весом.
Персонал отделения интенсивной терапии новорожденных состоит из высококвалифицированного и опытного врачебного и среднего медицинского персонала,  подобранного согласно международным стандартам количества и уровня подготовки персонала.
Также, предоставляется возможность научного подхода как к лечению экстренных случаев, так и к запланированному обследованию, при помощи опытных, квалифицированных и выдающихся, в своей области, ученых таких специализаций как  детский радиолог, врач-узист, детский невролог, детский офтальмолог, детский хирург, детский ортопед, генетик и т.д.
Существует возможность предоставления, в случае необходимости, абсолютно всем новорожденным, полного парентерального питания, а также систематического измерения уровня вводимых лекарственных препаратов. Также, благодаря, систематически внедряемому нашими клиниками, методу развивающего ухода Kangaroo, мы вселяем в молодых мам оптимизм и предоставляем всяческую поддержку и поощрение с целью дальнейшего сохранения грудного вскармливания.
Мы располагаем новейшими аппаратами исскуственной вентиляции легких последнего поколения (респираторы HFO, NO, SiPAP, nCPAP), мониторами для наблюдения за состоянием новорожденных, подключенными к центральной системе, оксиметрами, инфузионными насосами для парентерального введения жидкостей,  шприцевыми насосами для введения лекарственных препаратов, насосами для введения производных крови, а также новейшей аппаратурой для проведения ультразвуковых исследований.
Знания, опыт, оперативное взаимодействие персонала, научные достижения, оперативный подход к лечению новорожденных, а также информированность,  воодушевленность и поддержка родителей являются тем фундаментом, который обеспечивает наилучший результат во время госпитализации недоношенных и страждущих новорожденных в неонатальном отделении клиники IASO Thessalias.

 

TOP