Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

 

 

 

 

 

 

Во взаимодействии с пневмологическим и оториноларингологическим отделениями клиники IASO Thessalias функционирует лаборатория исследования процессов сна , которая занимается изучением причин храпа и обстуктивного апноэ с целью диагностики и эффективного лечения данной патологии. 

В частности, осуществляется точная диагностика и своевременное лечение нарушений сна (первичный храп, синдром обструктивного апноэ, нарушения процесса сна). Отделение оснащено ультрасовременным многофункциональным гипнографом и предоставляет возможность многостороннего  исследования нарушений сна при помощи полисомнографического метода. К пациенту прикрепляются электроды, которые, в свою очередь, подключены к аппарату и контролируют дыхание, сердечный ритм, поток воздуха из носа и рта, а также любые другие функции, которые нарушаются в процессе сна .

TOP