Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

Цель работы нефрологического отделения – это предоставление первоклассных медицинских услуг и услуг по уходу за пациентами с заболеваниями почек.  

Отделение состоит из блока искусственной почки, кабинета гломерулонефрита, амбулаторного кабинета врача-нефролога, кабинета предтрансплантационных обследований, амбулаторного кабинета острых нефрологических заболеваний и трансплантаций , кабинета нефролитиаза и заболеваний обмена веществ, кабинета сосудистой оценки и формирования постоянного сосудистого доступа [фистула, установка трансплантанта, постоянного либо временного подключичного или бедренного катетера].

В клинике проходят госпитализацию пациенты с поражением почек.  Данные пациенты с нефрологическими (исключительно или главным образом) заболеваниями, такими как гломерулонефрит, интерстециальный нефрит, поликистозное заболевание почек и др. или с серьезными заболеваниями других органов с одновременным поражением почек, такими как гипертония, сахарный диабет, васкулит, красная волчанка, множественные миеломы и т.д., могут страдать почечной недостаточностью различной степени тяжести (стадии 1 до 5 при которой наблюдается почечная недостаточность последней стадии). С помощью лабораторных, визуальных, а, в некоторых случаях, и патолого-анатомических (биопсия почки) исследований данным пациентам устанавливается точный диагноз и проводится лечение, согласно всемирно признанным медицинским протоколам. 

В амбулаторном кабинете : 
Ведется регулярное наблюдение за состоянием пациентов с гломерулонефритом в кабинете гломерулонефритаю. Пациенты, нуждающиеся в регулярном проведении исследований, препровождаются в амбулаторный нефрологический кабинет, в котором, после предварительной договоренности, оформляется ведение многолетнего наблюдения.  В том же кабинете ведётся наблюдение и за множеством других пациентов с нефрологическими заболеваниями, которые не проходили лечения в нашей клинике, но желают регулярно осуществлять контроль и лечебные процедуры в клинике IASO Thessalias.

 

TOP