Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

В клинике IASO Thessalias было создано пульмонологическое отделение, которое входит в состав терапевтического подразделения.

 

Пульмонологическое отделение располагает:

  • лабораторией контроля дыхательной функции, с оборудованием позволяющим исследовать и оценить в клинических условиях:

- обструктивные синдромы. 
- рестриктивно-ограничительные синдромы. 
В целях исследования вышеуказанных синдромов, возможно измерение динамических (FEV1, FVC, FEF 25%-75%) и статистических (TLC, RV, FRC) параметров опухолей.

  • лабораторией изучения процессов сна с целью исследования синдрома обструктивного апноэ. Осуществляется точная диагностика и своевременное лечение нарушений сна (первичный храп, синдром апноэ, нарушения сна). Лаборатория оснащена ультрасовременным многофункциональным гипнографом и предоставляет возможность многостороннего  исследования нарушений сна при помощи полисомнографического метода. К пациенту прикрепляются электроды, котороые, в свою очередь, подключены к аппарату и контролируют дыхание, сердечный ритм, поток воздуха из носа и рта, а также любые другие функции, которые нарушаются в процессе сна .

 

  • бронхотической лабораторией, которая предоставляет возможность проведения  бронхоскопии и:

- эндобронхиальной биопсии.
- трансбронхиальной биопсии.
- бронхиального лаважа (washing). 
- щеточного соскоба (brushing).
- бронхоальвеолярного лаважа (BAL). 

  • амбулаторный кабинет врача-пульмонолога, в котором предоставляется возможность:

- клинического наблюдения за пациентами с хроническими респираторными заболеваниями.
- стационарной поддержки. 

  • кабинет, в котором вам помогут бросить курить (в скором будущем).

 

TOP