Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

The Ophthalmology Department at IASO Thessalias specializes in providing diagnostic and treatment services for ophthalmologic conditions to patients of all ages.

We have set up a dedicated operating room intended only for eye surgery, in order to eliminate the risk of cross-infection, equipped with the latest surgical apparatus including surgical microscopes, ultrasound apparatus, phacoemulsification devices, that make surgery faster and more reliable.

Specifically, for the treatment of cataract:
Cataract is treated using the advanced and safe method of phacoemulsification.  State-of-the-art microscopes and high accuracy ultrasound apparatus are used for eye surgery.  Phacoemulsification has replaced the old-fashion notion that the cataract had to be mature in order to undergo cataract operation.  The patient can return home or even resume their daily activities in a matter of hours.
A refurbished short-term ward is also available to patients if they need to remain at the Clinic for a few more hours.

• Pediatric Ophthalmology Department 
The Pediatric Ophthalmology Department at IASO Thessalias specializes in diagnosing and surgically treating nearly all pediatric ophthalmology problems.

The services provided by the Department include:  Diagnosis and treatment of strabism/amblyopia, problems of the nasolacrimal system, pediatric cataract/cornea problems, conditions of the retina, eyelid/orbital diseases, pediatric glaucoma, pediatric trauma and poor vision problems.

TOP