Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

 

Оформление госпитализации в IASO Thessalias осуществляется в приемном отделении, расположенном на первом этаже. Наши приветливые и всегда готовые помочь сотрудники проинструктируют и проинформируют Вас о процедуре. Для госпитализации Вам необходимо иметь при себе:

 

• Заверенную, надлежащим образом, медицинскую книжку, в случае если госпитализация осуществляется через страховую организацию (Организация социального страхования, Организация сельскохозяйственного социального страхования, Фонд страхования предпринимателей и производителей Греции и др.). 
• Карту с указанием кода страхования, в случае наличия страховки частной медицинской организации (с которой сотрудничает клиника).
• Медицинское заключение лечащего врача (при необходимости)
• Регистрационный номер социального страхования (АМКА)
• Удостоверение личности (в случае госпитализации роженицы необходимо предоставить удостоверение личности супруга)
Для правильной диагностики, мы рекомендуем Вам иметь при себе предыдущие лабораторные исследования, историю предыдущей госпитализации (при наличии такового) и описание текущей медикаментозной терапии (при наличии).

 

 

TOP