Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ

 

В целях надлежащего функционирования клиники, а также для обеспечения безопасности пациентов, важно, чтобы посетители соблюдали часы посещения и следовали инструкциям персонала клиники.

 

Посещение разрешено:

в стационаре

  • 10:30 – 13:00 и 18:00-21:00 (летнее время) / 17:00 -20:00 (зимнее время) 

в отделении интенсивной терапии (ОИТ)  

  • 11:30 – 12:00 и 17:30-18:00 

в отделении интенсивной терапии для новорожденных (ОИТН)

  •  12:00 – 13:00 и 19:00-20:00 

В целях соблюдения мер предосторожности, детям до 12 лет доступ в стационар запрещен

 

TOP