Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Вера в ценность человека – это критерий профессионального развития

В клинике IASO Thessalias мы, с самого начала, верили в ценность наших сотрудников. Они являются нашей движущей силой. Именно они, в любой момент, готовы удовлетворить потребности пациентов и делают все возможное для укрепления их здоровья. Наши сотрудники всегда стараются добиться наилучших результатов.

 

Профессиональное развитие сотрудников является нашей главной задачей. Благодаря программам непрерывного образования, мы заботимся о научной поддержке всех работников, в целях обеспечения распространения знаний и их непосредственного применения. Таким образом, мы демонстрируем одну из наших фундаментальных ценностей: заботу о людях – наших сотрудниках.

Соответствующая должность для соответствующего сотрудника.

Главной задачей IASO Group является привлечение и удержание высокоэффективных руководителей с современным профессиональным подходом и приверженностью к групповой работе, но, прежде всего, мы ищем сотрудников, готовых разделить ценности и видение Группы.

Отбор персонала осуществляется путем применения современных методов отбора кадров с целью совместного определения индивидуального плана развития карьеры в рамках работы в IASO Thessalias. Основными критериями являются научные и профессиональные знания, высокая квалификация, соблюдение моральных принципов и ориентированность на пациента, что отражается в следующем:

  • Безупречное образование и подготовка
  •   Готовность применить теоретические знания в повседневной работе
  • Опыт работы по специальности
  • Стремление к достижению цели 
  • Структурированное, гибкое и современное мышление 
  • Адаптируемость к изменениям и способность эффективно работать в напряженных условиях  
  • Развитые коммуникативные навыки и способность работы в команде
  • Открытость и интерес к дальнейшему образованию

Карьерный рост в компании осуществляется в соответствии с системой оценки  профессиональных качеств и заслуг. Система оценки основана на главном принципе управления трудовыми ресурсами Группы «соответствующая должность для соответствующего сотрудника».

 

Χρίστογλου Κωνσταντίνος

Χρίστογλου Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Email: k.christoglou[ @ ]iaso.gr Phone: 2410 996000
Δεσύπρη Σμαράγδα

Δεσύπρη Σμαράγδα

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Email: s.desipri[ @ ]iaso.gr Phone: 2410 996000
Καπούλας Χρυσόστομος

Καπούλας Χρυσόστομος

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Email: x.kapoulas[ @ ]iaso.gr Phone: 2410 996000
Πυργίδης Παναγιώτης

Πυργίδης Παναγιώτης

Οικονομικός Διευθυντής
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Email: p.pirgidis[ @ ]iaso.gr Phone: 2410 996000
Ορφανού Μαρία

Ορφανού Μαρία

Διευθύντρια Λειτουργιών
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Email: m.orfanou[ @ ]iaso.gr Phone: 2410 996000
TOP